Η Δ.Ε.Υ.Α.B. έχει ως πεδίο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της την Ύδρευση και Αποχέτευσης σε ένα χώρο που να διατηρηθεί στο ακέραιο μία ευαίσθητη ισορροπία, αφού ο χρήστης όλων των δραστηριοτήτων της ΔΕΥΑB είναι ταυτόχρονα και χρηματοδότης της Επιχείρησης δηλ. οι περιοχές  μας και οι συμπολίτες μας.

Πιστεύουμε λοιπόν όλοι εμείς ότι η ΔΕΥΑΒ θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων αντιμετωπίζοντας και δίνοντας άμεσα λύση για κάθε τεχνικό πρόβλημα σεβόμενη τον συμπολίτη καταναλωτή της. Η εξυπηρέτηση του κάθε πολίτη χωριστά, η αποτελεσματικότητα των πράξεων της Επιχείρησης προς ικανοποίηση των καταναλωτών συμπολιτών μας, έχει την πρώτη θέση στους στόχους της Επιχείρησης . Επίσης πιστεύουμε ότι θα σταθούμε στην πρώτη θέση και με μία δυναμική θα εκτέλεσουμε όλα τα έργα που θα προκείπτουν για την καλύτερη εξυποηρέτηση του κοινού. Με την σωστή χρήση των πόρων , την προσαρμογή της νοοτροπίας μας στη συνεχή εξέλιξη των γεγονότων και την καθιέρωση της αδιάκοπης και άμεσης επικοινωνίας με κάθε μέσο προσδοκούμε στην πλήρη ικανοποίηση των συμπολιτών – καταναλωτών μας.