Χαιρετισμός Προέδρου

Η  ΔΕΥΑΒ αναλαμβάνει τη διαχείριση και τον προγραμματισμό έργων υποδομής και ανάπτυξης ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, την αξιοποίηση Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων και την υλοποίηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων.

Η λειτουργία της έχει σκοπό να συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και φυσικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η θετική πορεία και οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης του έργου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. είναι  ο  στόχος της Επιχείρησης τα επόμενα χρόνια.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. θα καταφέρει με την πολιτική της να κρατά το ύψος των συνολικών δαπανών σε ποσοστό μικρότερο του ποσοστού της αύξησης των εσόδων. Αυτό  θα αποφέρει:

Να ασκεί ευέλικτη πολιτική, με συνέπεια να κρατά την τιμή του νερού κάτω από την τιμή του πληθωρισμού.

Να χρηματοδοτεί με ιδίους πόρους αναγκαίες επενδύσεις.

Να εισάγει και να χρησιμοποιεί τεχνολογία ικανή να μειώσει το συνολικό κόστος λειτουργίας.

Να διατηρεί στενή και αρραγή τη σχέση της με τους κατοίκους του Δήμου.

Να συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού δήμου Βοίου .

 

Με εκτίμηση,

ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δόρδας Χρήστος