Ρύθμιση οφειλών

 

Επί ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την επιχείρηση,  να παρέχεται δυνατότητα στους καταναλωτές να ρυθμίσουν τις οφειλές τους,  επωφελούμενοι των προσαυξήσεων κατά το διάστημα της ρύθμισης.

  • Για οφειλές έως πεντακόσια ευρώ (500,00€) να γίνεται καταβολή έως  δώδεκα (12)  δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης τα 15,00€.
  • Για οφειλές άνω των πεντακοσίων ευρώ να γίνεται καταβολή έως εικοσιτέσσερις (24) δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50,00€.

Με την ένταξη στη ρύθμιση, ο καταναλωτής να υποχρεούται να καταβάλει την 1η δόση.

Ο καταναλωτής εκπίπτει της ρύθμισης εάν δύο (2) δόσεις παραμείνουν απλήρωτες. Με την έκπτωση από τη ρύθμιση να μην παρέχεται στον καταναλωτή δυνατότητα υπαγωγής σε νέα ρύθμιση.