Ισολογισμός

 

Για όλες τις παροχές ύδρευσης θα ισχύει ετήσιο τέλος ύδρευσης 24 ευρώ. 

Για όλες τις παροχές αποχέτευσης θα ισχύει ετήσιο τέλος αποχέτευσης 18 ευρώ. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Ν. 1069/1980 επιβάλλεται υποχρεωτικά τέλος 80% επί της αξίας του νερού που καταναλώνεται.

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΤΙΜΗ €/m3

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ

ΕΡΑΤΥΡΑΣ

 

Για κατανάλωση από 1 έως 20 m3

0,28

Για κατανάλωση από  21 έως 60 m3

0,42

Για κατανάλωση από  61 έως 160 m3

0,55

Για κατανάλωση από  161 m3 και πάνω

 

0,80

Η καταμέτρηση των υδρομέτρων θα γίνεται κάθε τέσσερις (4) μήνες.

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ €/m3

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ

Για κατανάλωση από 1 έως 30 m3

0,21

Για κατανάλωση από  31 έως 90 m3

0,32

Για κατανάλωση από  91 έως 240 m3

0,40

Για κατανάλωση από  241 m3 και πάνω

0,80

Στις τοπικές κοινότητες που δεν υπάρχει τοποθετημένο υδρόμετρο, θα θεωρείται ως κατανάλωση η μέτρηση των 60 m3 το εξάμηνο.

Η καταμέτρηση των υδρομέτρων θα γίνεται κάθε έξι (6) μήνες.

Όσο αφορά τις περιοχές που δεν έχουν εγκατεστημένα υδρόμετρα θα ισχύει χρέωση 120 κυβικών μέτρων νερού το χρόνο ή 60 κυβικών ανά εξάμηνο. Η κατανάλωση αυτή είναι ο μέσος όρος από τα καταγεγραμμένα κυβικά που έχει η επιχείρηση και το σύνολο των υδρομέτρων (1.500.000 m3 και 12.500 υδρόμετρα).

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ Η ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΡΟΗ

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ  Η ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΡΟΗ  (ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 27/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Β.)

Για κατανάλωση από 1 έως 30 m3

0,1066

 

Για κατανάλωση από  31 έως 90 m3

0,16

 

Για κατανάλωση από  91 έως 240 m3

0,20

 

Για κατανάλωση από  241 m3 και πάνω

0,40

 

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΑΣΚΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Για κατανάλωση από 1 έως 20 m3

0,28

Για κατανάλωση από 21 έως 60m3

0,42

Για κατανάλωση από 61έως 1.000 m3

0,55

Για κατανάλωση από 1.001m3 και πάνω

0,80

Η καταμέτρηση των υδρομέτρων θα γίνεται κάθε τέσσερις (4) μήνες.

 

ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΠΑΝΩ, ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ, ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ κλπ

Μείωση  επί της αξίας του νερού που καταναλώνεται κατά 50%

 

 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ

Μείωση  επί της αξίας του νερού που καταναλώνεται κατά 50%

 

ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ  ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΙΑΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ 30.000,00€ ΜΕ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 5.000,00€ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ

Μείωση  επί της αξίας του νερού που καταναλώνεται κατά 30%

 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 67 ΕΤΩΝ

ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ 5.000,00€ (ΑΤΟΜΙΚΟ) ΚΑΙ 7.000,00€ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ)

Μείωση  επί της αξίας του νερού που καταναλώνεται κατά 30%

 

ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Το Τέλος (Δικαίωμα) Σύνδεσης Ύδρευσης περιλαμβάνει το κόστος άδειας σύνδεσης ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ½  ΤΗΣ ΙΝΤΣΑΣ

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

50 ευρώ

ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

25 ευρώ

ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ½ ΄

25 ευρώ

ΦΡΕΑΤΙΟ 40 x 40

30 ευρώ

ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 3/4  ΤΗΣ ΙΝΤΣΑΣ

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

60 ευρώ

ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

30 ευρώ

ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ¾΄

30 ευρώ

ΦΡΕΑΤΙΟ 40 x 40

30 ευρώ

ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 1  ΙΝΤΣΑ

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

90 ευρώ

ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

35 ευρώ

ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 1΄

50 ευρώ

ΦΡΕΑΤΙΟ 50 x 50

40ευρώ

ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ 1 ΙΝΤΣΑΣ

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

150 ευρώ

ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

50 ευρώ

ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

50 ευρώ

ΓΙΑ ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ :

 • Τίτλος κυριότητας ή ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης.
 • Για νέες συνδέσεις εκτός οικισμών, τοπογραφικό διάγραμμα με ακριβή κλίμακα,  που να φαίνεται το οικόπεδο προς υδροδότηση έως το σημείο του υπάρχοντος δικτύου.  
 • Τεχνική έκθεση της Δ.Ε.Υ.Α.Β. για τη δυνατότητα υδροδότησης.

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ :

 • ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ.
 • ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.
 • ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ.

Ο καταναλωτής που θέλει να κάνει νέα σύνδεση δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει την προμήθεια των υλικών από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β., αρκεί τα υλικά να πληρούν τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές. Όπως επίσης και τις εργασίες εκσκαφής και αποκατάστασης μπορεί να πραγματοποιήσει ο ίδιος.

(υπό την επίβλεψη της ΔΕΥΑΒ)

 

 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ, ΘΑ ΓΊΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ Ή ΣΕ ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ

ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

30,00 ΕΥΡΏ

ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

80,00 ΕΥΡΩ

Σημείωση: Στο ποσό δεν καταλογίζεται Φ.Π.Α. και επιστρέφεται στον καταναλωτή με την οριστική διακοπή της σύνδεσης.

 

ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

 

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

50 ευρώ

ΓΙΑ ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ :

 • Τίτλος κυριότητας ή ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης.
 • Για νέες συνδέσεις εκτός οικισμών, τοπογραφικό διάγραμμα με ακριβή κλίμακα,  που να φαίνεται το οικόπεδο προς αποχέτευση έως το σημείο του υπάρχοντος δικτύου.  
 • Τεχνική έκθεση της Δ.Ε.Υ.Α.Β. για τη δυνατότητα παροχέτευσης.

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ :

 • ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ.
 • ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.
 • ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ.

Ο καταναλωτής που θέλει να κάνει νέα σύνδεση δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει την προμήθεια των υλικών από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β., αρκεί τα υλικά να πληρούν τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές. Όπως επίσης και τις εργασίες εκσκαφής και αποκατάστασης μπορεί να πραγματοποιήσει ο ίδιος.

(υπό την επίβλεψη της ΔΕΥΑΒ)

 

ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ   

ΝΕΑΠΟΛΗ

ΤΕΛΟΣ ΧΡΉΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

20 ευρώ

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΤΕ

30 %

ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ

5 ευρώ

 

ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

1% ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

 

ΓΙΑ ΤΕΛΗ

ΦΠΑ 23%

ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΠΑ 13%

 

Τέλος αποφασίζεται κατά πλειοψηφία:

1.      Ρύθμιση οφειλών

Επί ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την επιχείρηση,  να παρέχεται δυνατότητα στους καταναλωτές να ρυθμίσουν τις οφειλές τους,  επωφελούμενοι των προσαυξήσεων κατά το διάστημα της ρύθμισης.

Για οφειλές έως πεντακόσια ευρώ (500,00€) να γίνεται καταβολή έως  δώδεκα (12)  δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης τα 15,00€.

Για οφειλές άνω των πεντακοσίων ευρώ να γίνεται καταβολή έως εικοσιτέσσερις (24) δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50,00€.

Με την ένταξη στη ρύθμιση, ο καταναλωτής να υποχρεούται να καταβάλει την 1η δόση.

Ο καταναλωτής εκπίπτει της ρύθμισης εάν δύο (2) δόσεις παραμείνουν απλήρωτες. Με την έκπτωση από τη ρύθμιση να μην παρέχεται στον καταναλωτή δυνατότητα υπαγωγής σε νέα ρύθμιση.

 

2.      Διακοπή σύνδεσης

Όταν οι οικιακές οφειλές προς την επιχείρηση ξεπερνούν τα 500,00€ και ο καταναλωτής δεν έχει υπαχθεί σε ρύθμιση, αποφασίζεται η διακοπή της σύνδεσης του υδρομέτρου, μετά την ειδοποίηση του καταναλωτή. Η διακοπή των υδρομέτρων των επιχειρήσεων να γίνεται μετά από τρεις (3) ανεξόφλητους λογαριασμούς.