Σημείωμα ΠροέδρουΧαιρετισμός Προέδρου

 

Η  ΔΕΥΑΒ αναλαμβάνει τη διαχείριση και τον προγραμματισμό έργων υποδομής και ανάπτυξης ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, την αξιοποίηση Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων και την υλοποίηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων.

Η λειτουργία της έχει σκοπό να συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, σ

τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και φυσικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η θετική πορεία και οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης του έργου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. είναι  ο  στόχος της Επιχείρησης τα επόμενα χρόνια.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. θα καταφέρει με την πολιτική της να κρατά το ύψος των συνολικών δαπανών σε ποσοστό μικρότερο του ποσοστού της αύξησης των εσόδων. Αυτό  θα αποφέρει:

  • Να ασκεί ευέλικτη πολιτική, με συνέπεια να κρατά την τιμή του νερού κάτω από την τιμή του πληθωρισμού.
  • Να χρηματοδοτεί με ιδίους πόρους αναγκαίες επενδύσεις.
  • Να εισάγει και να χρησιμοποιεί τεχνολογία ικανή να μειώσει το συνολικό κόστος λειτουργίας.
  • Να διατηρεί στενή και αρραγή τη σχέση της με τους κατοίκους του Δήμου.
  • Να συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού Δήμου Βοίου .

Με εκτίμηση,

ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δελλής Απόσοτολος