Πρόεδρος
Δελλής Απόστολος
Αντιπρόεδρος
Ρομπόλας Ιωάννης

 

Τακτικά μέλη 

• Ζιάρα Φωτεινή,                         Δημοτική Σύμβουλος

• Γκερεχτές Λάζαρος,                  Δημοτικός Σύμβουλος

•Δόρδας Χρήστος,                      Δημοτικός Σύμβουλος

•Σταμπολούς Βασίλειος,              Δημοτικός Σύμβουλος

•Γιώτης Θεόκλητος,                     Δημοτική Σύμβουλος

•Γκάσης Εμμανουήλ,                   Δημοτικός Σύμβουλος

•Παραλής Χρήστος,                     Δημότης

•Χατζηνεράντζης Νικόλαος,         Δημότης

•Κελίδης Σάββας,                        Δημότης
  
 

Αναπληρωματικά μέλη

• Λυσσαρίδης Χρήστος,                  Δημοτικός Σύμβουλος

• Καρακουλάκης Παναγιώτης,        Δημοτικός Σύμβουλος         

• Τσαρχάς Ιωάννης,                        Δημοτικός Σύμβουλος

• Παπαδιώτη Γλυκερία,                   Δημοτική Σύμβουλος

• Πήττας Θεόδωρος,                       Δημοτικός Σύμβουλος

• Σίμος Ηλίας,                                 Δημοτικός Σύμβουλος

• Καραμπατζιάς Μιχαήλ,                 Δημοτικός Σύμβουλος   

• Ψόρας Ζήσης,                              Δημότης

• Σμαρόπουλος Θωμάς,                 Δημότης

• Καλαμπούκα Μαλαματή,              Δημότης