Πρόεδρος
Δελλής Απόστολος
Αντιπρόεδρος
Ρομπόλας Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα: Διοίκηση

Η Δ.Ε.Υ.Α.B. έχει ως πεδίο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της την Ύδρευση και Αποχέτευσης σε ένα χώρο που να διατηρηθεί στο ακέραιο μία ευαίσθητη ισορροπία, αφού ο χρήστης όλων των δραστηριοτήτων της ΔΕΥΑB είναι ταυτόχρονα και χρηματοδότης της Επιχείρησης δηλ. οι περιοχές  μας και οι συμπολίτες μας.

Διαβάστε περισσότερα: Σκοποί & Στόχοι

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Βοίου(Δ.Ε.Υ.Α.Β.) συστάθηκε με τον νόμο "N 1069/1980" μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ιδρύθηκε το 2012 και ξεκίνησε το έργο της την 1-1-2013.

Διαβάστε περισσότερα: Εταιρική Ταυτότητα

Χαιρετισμός Δημάρχου..