Πρόεδρος
Δελλής Απόστολος
Αντιπρόεδρος
Ρομπόλας Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα: Διοίκηση

Η Δ.Ε.Υ.Α.B. έχει ως πεδίο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της την Ύδρευση και Αποχέτευσης σε ένα χώρο που να διατηρηθεί στο ακέραιο μία ευαίσθητη ισορροπία, αφού ο χρήστης όλων των δραστηριοτήτων της ΔΕΥΑB είναι ταυτόχρονα και χρηματοδότης της Επιχείρησης δηλ. οι περιοχές  μας και οι συμπολίτες μας.

Διαβάστε περισσότερα: Σκοποί & Στόχοι

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Βοίου(Δ.Ε.Υ.Α.Β.) συστάθηκε με τον νόμο "N 1069/1980" μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ιδρύθηκε το 2012 και ξεκίνησε το έργο της την 1-1-2013.

Διαβάστε περισσότερα: Εταιρική Ταυτότητα

Χαιρετισμός Προέδρου

Η  ΔΕΥΑΒ αναλαμβάνει τη διαχείριση και τον προγραμματισμό έργων υποδομής και ανάπτυξης ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, την αξιοποίηση Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων και την υλοποίηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων.

Διαβάστε περισσότερα: Σημείωμα Προέδρου

Χαιρετισμός Δημάρχου..