Λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης στον οικισμό της Νεάπολης θα υπάρξει προσωρινή διακοπή της υδροδότησης στη Νεάπολη την Τρίτη 16 Απριλίου