Λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης, στις 02/08/2018, στην περιοχή του Ασκίου και της Σιάτιστας θα υπάρχουν προβλήματα στην υδροδότηση.