Λόγω τεχνικού προβλήματος σε κεντρικό αγωγό της ΔΥΠΡΑ θα υπάρξουν προβλήματα υδροδότησης σε όλους τους οικισμούς που υδροδοτούνται από το φράγμα της Πραμόριτσας.

Όλο το προσωπικό εργάζεται για την γρήγορη επίλυση του προβλήματος και την αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας του δικτύου υδροδότησης.

 

Σύμφωνα με τον Νόμο 4611/2019 και την απόφαση 165/2019 του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Β ενεργοποιήθηκε από 24/5/2019 η δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι 100 δόσεις και ελάχιστο ποσό καταβολής 20€ με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής όπως φαίνεται παρακάτω.

 

1.    Εφάπαξ Πληρωμή:               

Ποσό Διαγραφής (100% των προσαυξήσεων)        

 

2.    Πληρωμή σε 2 έως 24 δόσεις                 

Ποσό Διαγραφής   (80% των προσαυξήσεων)        

 

3.    Πληρωμή σε 25 έως 48 δόσεις               

Ποσό Διαγραφής   (70% των προσαυξήσεων)        

 

4.    Πληρωμή σε 49 έως 72 δόσεις               

Ποσό Διαγραφής   (60% των προσαυξήσεων)

 

5.    Πληρωμή σε 73 έως 100 δόσεις            

Ποσό Διαγραφής   (50% των προσαυξήσεων)