Νεάπολη 03/03/2015

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. για το λόγο πρόσληψης ατόμου με τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2/2014  με την ιδιότητα του χειριστή μηχανήματος.

Ακυρώνει το διαγωνισμό με απευθείας ανάθεση που είχε δημοσιεύσει  με θέμα: εξωτερική συνεργασία με ιδιώτη εργολάβο που έχει στην κατοχή του μηχανήματα εκσκαφής.

Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ