Η ημερομηνία λήξης των λογαριασμων της Σιάτιστας και της Νεάπολης μετατίθεται ένα μηνα από την αναγραφόμενη.